HUROSKEN

"Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség."
Arisztotelész

© 2021. All rights reserved.